Α + | Α -

Υποβολή περιλήψεων/εργασιών

Η υποβολή είναι διαθέσιμη από 26 Οκτωβρίου 2023 έως 25 Απριλίου 2024.

Υποβολή

Τύποι παρουσιάσεων

 • Τελική Εργασία - Oral
 • Τελική Εργασία - Poster

Θεματικές Περιοχές 14ου ΠΕΣΧΜ

 1. Ασφάλεια - Υγιεινή - Διασφάλιση Ποιότητας
 2. Βασική και Εφαρμοσμένη Χημεία
 3. Βιομηχανία 4.0 και Μηχανική Μάθηση
 4. Βιοχημική Μηχανική - Βιοτεχνολογία
 5. Διοίκηση και Στρατηγική Επιχειρήσεων - Επιχειρηματικότητα
 6. Εκπαίδευση - Νέες Τεχνολογίες
 7. Ενέργεια
 8. Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
 9. Ιστομηχανική, Βιοϊατρική Μηχανική, Φαρμακευτική Τεχνολογία
 10. Μηχανική Συστημάτων Διεργασιών
 11. Κυκλική Οικονομία - Μηδενικά Απόβλητα - Οικονομική Ανάλυση
 12. Περιβάλλον - Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Κλιματική Αλλαγή, Επιπτώσεις στην Υγεία
 13. Πολυμερή - Νανοσύνθετα
 14. Υλικά - Βιοϋλικά - Νανοτεχνολογία
 15. Φαινόμενα Μεταφοράς
 16. Φυσικές διεργασίες
 17. Φυσικοχημεία - Θερμοδυναμική
 18. Χημικές Διεργασίες - Κατάλυση - Ηλεκτροχημεία

Ιστότοπος

https://pesxm14.gr

Πότε

29
ΜΑΪ
2024
-
31
ΜΑΪ
2024

προσθήκη στο ημερολόγιο σας google, yahoo ή microsoft

Που

Porto Palace Hotel Θεσσαλονίκη